Åbord

Åbord

Åbord

Ön om 25 seland

Nämns som Aabor 1535 och Aabol 1545. Namnet har betydelse av gård eller hemman. Byn ligger på Åbordsön vid förgreningen mellan de båda utloppsarmama av Ångermanälven, som förr egentligen bara brukade benämnas som ”ån”. 

Åbordsön har tidigare varit boställe för högre ståndspersoner inom Högsjö. På ön har funnits skeppsvarv, anlagt av den kände industrimännen Christoffer Kramm, som också bodde på Åbord, tegelbruk, ett mindre sågverk, skola, barnkoloni, kustartillerianläggningar. 

Idag är Åbordsön endast bebodd under sommarmånaderna. 

Första skattebonden på Åbord var Hans från 1535. 1854 bodde här fortfarande 45 personer inom 8 hushåll. 1993 finns inga fast boende kvar. (Boken om Högsjö II, s. 35)

Kontakt

Tony Korpenklo
Sörängetvägen 12 A
891 41 Örnsköldsvik
info@utansjö.com

Om sidan

Lokalhistorisk forskning med bönder, knektar, båtsmän, smeder, bruksarbetare, klassfoton, matriklar, fotogalleri, brott och straff mm.

Rättelser

Hittar du något fel på någon sida som kan kompletteras, tar jag tacksamt emot alla rättelser och tillägg genom mejl. Har du några gamla foton eller dokument?