Kategori: Barnavårdsnämnden

Elin Kristina Löfgren på Åbord

Elin Kristina Löfgren på Åbord

Elin Kristina Löfgren på Åbord

Barnavårdsnämnden i Högsjö 15/8 1919, § 1

Styrman B. O. S. Olsson från Kroken, Lycke socken i Bohuslän, var enligt Elin Kristins Löfgrens uppgift far till hennes uä dotter Doris Kristina, född den 21/2 1919 på Åbord, och Löfgren hon hade ansökt om hjälp av nämnden. 

Ordföranden hade på sedvanligt sätt gjort en utredning och mottog ett brev daterat den 12/4 från Olssons far samt genom Gustaf Holms juridiska byrå i Göteborg där han hade erkänt faderskapet.

Olsson hade en önskan om att få betala ett belopp för tre år och genom ett nytt brev från honom, skriver han följande: ”Såsom fader till Elin Kristina Löfgrens den 21 febr. 1919 födda barn Doris Kristina, förbinder jag mig att för barnets uppehälle och fostran från den dag barnet fötts till dess det fyllt femton år i ett för allt utgivna under vart av åren 1919, 1920 och 1921 Kronor Åttahundra (800: -). 

B. O. S. Olsson, yrke Styrman. Kotra, Finland den 5 aug. 1919 – adress Kroken, Lycke. Egenhändiga namnteckningen bevittnas på en gång närvarande”.

Byrån meddelade i ett senare brev, att Olsson var redo att göra sin första betalning på 800 kronor så snart en överenskommelse var gjord. I hemlighet hade ordföranden tagit reda på, att Olsson var styrman på ångaren ”Smyrna” och hade en månadslön på 380 kronor jämte kost och logi.

Nämnden ansåg, att den risk som Olsson hade till sitt yrke, var det bättre att godta en treårig inbetalning av hela månadsbeloppet på 800 kronor av det föreslagna 2400. Modern ansågs behöva 100 kronor i barnuppfostringsbidrag för 1919.

Agnes Söderqvist

Agnes Söderqvist

Agnes Söderqvist, Ramvik

Barnavårdsnämnden i Högsjö 13/9 1918, § 10

Finska undersåten, Agnes Söderqvist [Vilhelmina Vilhelmsdotter] från Ramvik, hade i en skrivelse den 11 juni 1918 angett hemmansägaren Jonas Unander i Mörtsal vara far till hennes uä dotter Emma Elisabet, född den 21/8 1915. Söderkvist och Unander hade inkallats till barnavårdsnämnden och det visade sig, att hennes uppgift var osanna. 

Hon förklarade att hon gjorde anmälan på andras uppmaningar och sedan dragit tillbaka den.

Ordföranden hade fått uppgifter om Agnes flyttning från Unander hösten 1914 där hushållerskan Aina Dahlin skriftligen intygat Unanders påstående att hon hade flyttat den 2 nov. 1914 och dels från hennes blivande husbonde Carl Stafrin i Näs, Härnösand.

Även om tiden för hennes dit- och bortflyttning och att hon där kunde tänkas ha haft umgänge med någon person från Högsjö. Carl Stafrin berättade, att hon tillträdde sin tjänst i november och flyttade i mars 1915 men hade inte märkt, att hon under den tiden haft något sällskap, dock hade hon uppgett att hon var havande med sin förra husbonde. 

Nämnden beslöt att låta ärendet bero och avskrev ärendet.

Kontakt

Tony Korpenklo
Sörängetvägen 12 A
891 41 Örnsköldsvik
info@utansjö.com

Om sidan

Lokalhistorisk forskning med bönder, knektar, båtsmän, smeder, bruksarbetare, klassfoton, matriklar, fotogalleri, brott och straff mm.

Rättelser

Hittar du något fel på någon sida som kan kompletteras, tar jag tacksamt emot alla rättelser och tillägg genom mejl. Har du några gamla foton eller dokument?