Mörtsal

Mörtsal

Mörtsal

Byn om 21 3/4 seland

Från Morsal 1544 till Mörtzall 1580, en efter dåtida sedvänjor snabb namnförändring på en by med forntida anor. Bynamnet härleds från Mörtsjön, men andra ledet i bynamnet anses komma från fornsvenska ordet ”hali” som betyder svans eller stjärt och har med terrängbildningen i område att göra. Den första bonden som omnämns är från 1544. Han hette Erik Nilsson. Liksom tidigare digerdödshärjade byar var även Mörtsal en gång en ödeby. 

I Mörtsal har under flera århundraden en postiljon varit stationerad. Han förde post mellan Skullersta i Nora och Näs i Säbrå. Från 1800-talet utvidgades postgången även till Frånö. Under älvtrafikens tid roddes passagerare från Mörtsal ut till de väntande älvbåtarna. Telegrafstation har funnits; j byn. Det finns ett torpställe i byn som fått namnet Smörbrunn. 

Namnet antyder att det kan ha varit ett speciellt fruktbart torp en gång i tiden. Ryssarna brände ner byn vid sina härjningar 1721. Gravrösen bär minnen från hednatid och en mineralkälla med hälsosamt vatten har en gång flitigt druckits ur av byborna. (Boken om Högsjö II, s. 29)

Kontakt

Tony Korpenklo
Sörängetvägen 12 A
891 41 Örnsköldsvik
info@utansjö.com

Om sidan

Lokalhistorisk forskning med bönder, knektar, båtsmän, smeder, bruksarbetare, klassfoton, matriklar, fotogalleri, brott och straff mm.

Rättelser

Hittar du något fel på någon sida som kan kompletteras, tar jag tacksamt emot alla rättelser och tillägg genom mejl. Har du några gamla foton eller dokument?